Ở Cộng hòa Tatarstan, có người dùng phụ nữ khỏa thân làm cọ vẽ

Ở Cộng hòa Tatarstan, có người dùng phụ nữ khỏa thân làm cọ vẽ

Xã hội 20/01/2022, 06:00

Nghệ sĩ này đã dùng.. cơ thể phụ nữ khỏa thân (không hoàn toàn) như một chiếc cọ vẽ mà theo anh là "giúp truyền năng lượng đặc biệt cho bức tranh".