Lai Châu thu hút khách du lịch từ các địa phương 'vùng xanh'

Lai Châu thu hút khách du lịch từ các địa phương 'vùng xanh'

Du lịch trong nước 05/11/2021, 18:00

Tỉnh Lai Châu sẽ triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến du lịch và thu hút khách ngoại tỉnh từ các địa phương là "vùng xanh".