Sao Lại Thế: Vì sao pizza nướng lò củi ngon hơn pizza thường?

Sao Lại Thế: Vì sao pizza nướng lò củi ngon hơn pizza thường?

Nhà hàng 31/03/2021, 08:05

Sự khác biệt giữa pizza nướng lò củi và pizza nướng bằng các loại lò khác là rất rõ, nhưng ít ai hiểu được vì sao lại thế?