Vũ Thu Phương: 'Ann Quán sẵn sàng từ chối phục vụ khách hàng không tuân thủ quy định'

Vũ Thu Phương: 'Ann Quán sẵn sàng từ chối phục vụ khách hàng không tuân thủ quy định'

Câu chuyện kinh doanh 21/05/2021, 19:00

Nữ siêu mẫu Vũ Thu Phương - chủ Ann Quán - bày tỏ, cô sẵn sàng cho nhân viên từ chối phục vụ các khách hàng không tuân thủ quy định an toàn trong mùa dịch.