Hợp tác kích cầu du lịch Quảng Ninh - Đà Nẵng năm 2020

Hợp tác kích cầu du lịch Quảng Ninh - Đà Nẵng năm 2020

Du lịch trong nước 21/07/2020, 09:11

Ngày 20/7, UBND tỉnh Quảng Ninh và TP Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức chương trình xúc tiến, kích cầu du lịch Quảng Ninh - Đà Nẵng năm 2020, đồng thời ký kết hợp tác phát triển du lịch hai tỉnh.