Quảng Ninh mở lại hoạt động du lịch nội tỉnh từ 0h ngày 2/3

Quảng Ninh mở lại hoạt động du lịch nội tỉnh từ 0h ngày 2/3

Du lịch trong nước 02/03/2021, 10:26

Từ 0h 2/3, tỉnh Quảng Ninh mở lại các hoạt động du lịch nội tỉnh phù hợp với các mức nguy cơ đối với từng khu vực, địa điểm cụ thể trên địa bàn tỉnh và chỉ đón khách nội tỉnh, chưa đón khách ngoại tỉnh.