Chiến lược mở rộng quỹ đất của Novaland như thế nào?

Chiến lược mở rộng quỹ đất của Novaland như thế nào?

Bất động sản 04/05/2022, 15:45

Nếu như đầu năm 2021 quỹ đất của Novaland mới chỉ gần 5.400 ha thì đến thời điểm hiện tại, tập đoàn Novaland đã nâng quỹ đất của mình lên tới 10.600 ha.