Bạn sẽ không được lên máy bay nếu như... ăn mặc hở hang

Bạn sẽ không được lên máy bay nếu như... ăn mặc hở hang

Khám phá 07/01/2022, 07:00

Có nhiều quy định cho hành khách và bắt buộc phải tuân thủ khi lên máy bay.