Quy hoạch Hạ Long thành trung tâm dịch vụ, du lịch quốc gia mang tầm quốc tế

Quy hoạch Hạ Long thành trung tâm dịch vụ, du lịch quốc gia mang tầm quốc tế

Xã hội 22/11/2021, 07:43

Theo quyết định quy hoạch, xây dựng, phát triển thành phố Hạ Long trở thành đô thị dịch vụ, du lịch văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ, du lịch quốc gia mang tầm quốc tế.