Vạn Lý Trường Thành còn 'nhẹ cân' hơn rác điện tử năm 2021

Vạn Lý Trường Thành còn 'nhẹ cân' hơn rác điện tử năm 2021

Tri thức 14/10/2021, 14:01

Theo giới chuyên gia: một tấn điện thoại di động bỏ đi còn chứa nhiều vàng hơn một tấn quặng vàng, tái chế rác điện tử giúp giảm... 2 tấn Carbon Dioxide.