Red Velvet đi bộ 30 phút chỉ để uống Cộng cà phê nhưng rồi phải quay về vì...không mang tiền

Red Velvet đi bộ 30 phút chỉ để uống Cộng cà phê nhưng rồi phải quay về vì...không mang tiền

Giải trí 20/07/2020, 13:16

Các cô gái đã chia sẻ lại kỉ niệm đáng nhớ trong lần đến Việt Nam tham dự AAA 2019.