Topic : rubik

Cậu bé 13 tuổi tiên phong chơi rubik bằng tứ chi tại Việt Nam

Cậu bé 13 tuổi tiên phong chơi rubik bằng tứ chi tại Việt Nam

Giải trí 20/07/2021, 22:24

Học theo kỷ lục gia Guiness thế giới, cậu bé 13 tuổi Thành Đạt đã tiên phong chơi rubik bằng tứ chi tại Việt Nam trong chương trình Siêu tài năng nhí.