Khách ăn cắp đồ khách sạn rồi khoe trên mạng du lịch

Khách ăn cắp đồ khách sạn rồi khoe trên mạng du lịch

Du lịch Quốc tế 06/10/2021, 14:45

Một người dùng Reddit gây tức giận trong cộng đồng du lịch khi khoe mánh khóe đánh tráo ruột gối từ một khách sạn.