Sầm Sơn tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội hoa và Lễ hội du lịch biển

Sầm Sơn tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội hoa và Lễ hội du lịch biển

Tin tức 03/04/2021, 06:50

Để chào mừng Lễ hội hoa và Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý tổ chức 2 chương trình bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại thành phố biển Sầm Sơn.