Cổ phiếu ngành du lịch: Không hấp dẫn nhưng đâu đó vẫn có cơ hội

Cổ phiếu ngành du lịch: Không hấp dẫn nhưng đâu đó vẫn có cơ hội

Kinh doanh 15/09/2021, 11:00

Dịch bệnh kéo ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực du lịch nhưng ngành du lịch vẫn có nhiều mã đáng lưu tâm như: NVT, MSB, BSC, DSN, HAX, HOT...