Đầu tư dự án sân golf Thanh Lanh - Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo

 Đầu tư dự án sân golf Thanh Lanh - Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo

Kinh doanh 06/01/2021, 07:31

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 2258/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Thanh Lanh - Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.