Topic : sạp cà phê

Ớt Cafeteria - cái sạp cà phê yên bình giữa Hà Nội

Ớt Cafeteria - cái sạp cà phê yên bình giữa Hà Nội

Nhà hàng 18/06/2020, 11:06

Ghé chơi tại Ớt Cafeteria để nghe những câu chuyện về các loại hạt, các cách pha cà phê và để nhìn Hà Nội một cách thinh lặng.