Thiều Bảo Trâm kể những lát cắt hạnh phúc xen lẫn đau khổ trong tình yêu qua MV mới

Thiều Bảo Trâm kể những lát cắt hạnh phúc xen lẫn đau khổ trong tình yêu qua MV mới

Giải trí 12/04/2022, 12:04

MV Sau Lưng Anh Có Ai Kìa là kịch bản khó nhất mà Thiều Bảo Trâm được trải nghiệm trong sự nghiệp. Hai cảnh hôn trong MV Sau Lưng Anh Có Ai Kìa cũng đánh dấu lần đầu tiên Thiều Bảo Trâm có cảnh khóa môi bạn diễn nam.