Topic : Seachains

Ngô Kiến Huy tấm tắc khen Suni Hạ Linh tốt bụng, làm việc chăm chỉ

Ngô Kiến Huy tấm tắc khen Suni Hạ Linh tốt bụng, làm việc chăm chỉ

Giải trí 29/12/2021, 08:55

Trong MV đầy sắc màu “Trạm Sạc Cảm Xúc”, Ngô Kiến Huy, Suni Hạ Linh và Seachains mong muốn truyền tải thông điệp nhân văn và năng lượng tích cực đến mọi người.