Topic : sinh đứa con

Một sản phụ sinh 9 đứa con một lúc, mẹ tròn con vuông

Một sản phụ sinh 9 đứa con một lúc, mẹ tròn con vuông

Xã hội 05/05/2021, 13:59

Người mẹ này đã sinh 5 bé gái và 4 bé trai bằng phương pháp mổ bắt thai.