Tiểu thuyết Số đỏ chuẩn bị 'vi vu trời Âu' ở Đức

Tiểu thuyết Số đỏ chuẩn bị 'vi vu trời Âu' ở Đức

Văn hóa 11/10/2021, 12:34

Tiểu thuyết Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng sẽ được xuất bản ở Đức vào cuối năm nay. Nhà xuất bản ở Đức đã có thông báo chính thức về việc này.