Hà Nội đánh giá điểm du lịch chất lượng cao để thu hút du khách

Hà Nội đánh giá điểm du lịch chất lượng cao để thu hút du khách

Dịch vụ du lịch 26/11/2021, 06:15

Sở Du lịch Hà Nội sử dụng bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch chất lượng cao trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch phát triển du lịch vùng.

Sở Du lịch Hà Nội có tân Giám đốc

Sở Du lịch Hà Nội có tân Giám đốc

Kinh doanh 14/01/2021, 10:33

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bà Đặng Hương Giang, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố được phân công đến nhận công tác tại Sở Du lịch Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Hà Nội tổ chức tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về phát triển du lịch

Hà Nội tổ chức tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về phát triển du lịch

Sự kiện và lễ hội 04/07/2020, 15:05

Sở Du lịch Hà Nội vừa tổ chức tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về du lịch, chuyên đề “Bối cảnh, xu hướng và giải pháp phát triển du lịch hậu Covid-19”