Từ năm 2021, phim đam mỹ bị cấm chiếu tại Trung Quốc?

Từ năm 2021, phim đam mỹ bị cấm chiếu tại Trung Quốc?

Giải trí 31/08/2021, 09:12

Sau thành công của loạt dự án phim đam mỹ, thể loại này đang bị cấm tại Trung Quốc vì "ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội".