Thanh Hóa: Chỉ đạo kiểm soát tình trạng sốt ảo, tăng giá đất

Thanh Hóa: Chỉ đạo kiểm soát tình trạng sốt ảo, tăng giá đất

Kinh doanh 16/04/2021, 06:51

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ, tránh để xảy ra tình trạng bong bóng, sốt ảo, tăng giá đất trên địa bàn tỉnh.