Thông tin chính thức về sức khỏe của Phi Nhung hiện tại

Thông tin chính thức về sức khỏe của Phi Nhung hiện tại

Ngôi sao 22/09/2021, 10:43

Sau gần 1 tháng điều trị Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy, tình hình sức khỏe của Phi Nhung đang có tiến triển khả quan.