Tại sao quan lại triều Thanh phất hai ống tay áo khi diện kiến vua?

Khi yết kiến vua, các quan đại thần triều Thanh thường phất hai ống tay áo. Tuy nhiên, hành động này không hề vô nghĩa, mang tính kiểu cách.

Nhà Thanh là một triều đại do người Mãn Châu - một dân tộc thiểu số du mục - thành lập.

Khi lập nên nhà Thanh, người Mãn Châu đã tiếp nhận đáng kể văn hóa từ người Hán, trong đó có trang phục. Hán phục có phần tay áo khá rộng và dài, có thể gần như chạm đất.

Trang phục của hoàng hậu trong Hậu cung Như Ý Truyện - bộ phim có bối cảnh thời nhà Thanh

Trang phục của hoàng hậu trong Hậu cung Như Ý Truyện - bộ phim có bối cảnh thời nhà Thanh

Bài liên quan

Trong khi đó, tay áo thường thấy ở tộc người Mãn Châu gọn gàng hơn, vi họ sống ở khu vực phía Bắc, thường cưỡi ngựa, bắn cung nên cần y phục thuận tiện cũng như để tránh dính bùn đất.

Khi người Mãn tiến vào vùng đồng bằng trung tâm, tay áo cũng dần rộng hơn nhưng không còn "lê thê" như Hán phục nữa.

Quan phục nhà Thanh

Quan phục nhà Thanh

Về việc lễ nghi khi diện kiến vua, chỉ có triều Thanh mới xuất hiện hành động phất hai ống tay áo này, dù kiểu tay áo rộng không chỉ độc quyền ở thời nhà Thanh. Vì sao hành động này lại trở thành một điều không thể thiếu khi gặp vua, chúng mang ý nghĩa gì?

1. Phất hai ống tay áo thể hiện sự “Lưỡng tụ thanh phong”

“Lưỡng tụ thanh phong” có thể hiểu là "Hai tay chỉ có gió nhẹ", thể hiện sự thanh khiết, liêm chính của người làm quan, trong tay không giấu giếm điều gì.

Có thể thấy, việc phất hai ống tay áo không chỉ làm cử chỉ chầu vua thêm trang trọng, đẹp mắt mà còn thể hiện phẩm giá của bề tôi.

Thái giám và thị vệ thời nhà Thanh

Thái giám và thị vệ thời nhà Thanh

2. Trong tay không giấu giếm vũ khí

Việc phất tay áo hai lần cũng nhằm thể hiện vị quan đó không có ý ám hại hoàng đế, không giấu vật gây tổn thương đến quân vương trong tay. Có thể thấy, các bậc vua triều Thanh đã cẩn thận, đa nghi thế nào.

Không chỉ có quan lại, phi tần khi thị tẩm cũng phải khỏa thân, được cuộn trong chăn và được thái giám cõng đến cho hoàng đế để đảm bảo phi tần đó không giấu vật ám muội trong y phục.

Bài liên quan