Tại sao Vua Tự Đức có hàng trăm vợ nhưng không có lấy một mụn con nối dõi?

Tại sao Vua Tự Đức có hàng trăm vợ nhưng không có lấy một mụn con nối dõi?

Ký sự 16/05/2021, 15:32

Triều đại của Vua Tự Đức kéo dài tới 36 năm, là vị vua ngồi trên ngai vàng lâu nhất lịch sử nhà Nguyễn. Tuy nhiên, dù có hàng trăm vợ nhưng ông vẫn không có lấy một mụn con nối dõi.