Hà Nội: Chính thức tạm dừng hoạt động các quán bia, nhà hàng bia hơi

Hà Nội: Chính thức tạm dừng hoạt động các quán bia, nhà hàng bia hơi

Đời sống 11/05/2021, 15:09

Chủ tịch thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh việc không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử; thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch.