Tâm lý sử dụng dịch vụ của khách hàng Mỹ

Tâm lý sử dụng dịch vụ của khách hàng Mỹ

Phân tích 23/06/2021, 08:15

Người Mỹ nổi tiếng phóng khoáng và dễ tính. Khi tiếp xúc lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, nhóm khách này sẽ có tâm lý sử dụng dịch vụ ra sao?