Chân dung ông Nguyễn Thanh Nghị - Tân Bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam

Chân dung ông Nguyễn Thanh Nghị - Tân Bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam

Đời sống 08/04/2021, 12:03

Ông Nguyễn Thanh Nghị vừa được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng và là thành viên trẻ nhất trong Chính phủ - 45 tuổi.