Ai từng manh nha cướp vợ Tào Tháo, chấp 10 mãnh tướng?

Ai từng manh nha cướp vợ Tào Tháo, chấp 10 mãnh tướng?

Văn hóa 14/03/2022, 06:30

Đây hẳn là một bậc võ nghệ cao cường, khí chất ngút trời lắm mới có gan cướp vợ Tào Tháo, một mình chấp hết cả chục mãnh tướng.

4 bài học của Tào Tháo có thể thay đổi cả cuộc đời bạn

4 bài học của Tào Tháo có thể thay đổi cả cuộc đời bạn

Văn hóa 14/03/2022, 06:00

Tào Tháo tuy thường gắn liền với danh xưng kẻ tiểu nhân, bất nhân bất nghĩa, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của con người này. Những bài học của Tào Tháo để lại vẫn còn được áp dụng cho tới ngày nay.

Thật hư chuyện Tào Tháo nhẫn nại, bao dung trong chính sử

Thật hư chuyện Tào Tháo nhẫn nại, bao dung trong chính sử

Tri thức 26/01/2022, 06:05

Đa số người cho rằng, Tào Tháo bất nhân, nhiều mưu mô xảo quyệt. Thế nhưng, trong các dữ liệu lịch sử lại chứng minh ông có phần đáng kính hơn thế.