Thật hư chuyện Tào Tháo nhẫn nại, bao dung trong chính sử

Thật hư chuyện Tào Tháo nhẫn nại, bao dung trong chính sử

Tri thức 26/01/2022, 06:05

Đa số người cho rằng, Tào Tháo bất nhân, nhiều mưu mô xảo quyệt. Thế nhưng, trong các dữ liệu lịch sử lại chứng minh ông có phần đáng kính hơn thế.