Evergrande là gì? Vì sao gọi là công ty bất động sản nặng nợ nhất thế giới?

Evergrande là gì? Vì sao gọi là công ty bất động sản nặng nợ nhất thế giới?

Bất động sản 23/09/2021, 13:24

Evergrande là tập đoàn bất động sản lớn thứ 2 ở Trung Quốc, đang có khoản nợ hơn 300 tỷ USD và đứng trước nguy cơ vỡ nợ cao.