Quảng Trị khởi công dự án du lịch gần 4.500 tỷ đồng

Quảng Trị khởi công dự án du lịch gần 4.500 tỷ đồng

Dịch vụ du lịch 13/10/2020, 14:49

Tập đoàn T&T Group phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công dự án Khu Dịch vụ - Du lịch Gio Hải có tổng vốn gần 4.500 tỷ đồng.