Rhymastic chốt số đội hình 9 thành viên Rap Việt

Rhymastic chốt số đội hình 9 thành viên Rap Việt

Giải trí 22/11/2021, 09:37

9 thành viên với 9 màu sắc khác nhau sẽ mang lại một "Thiện Chiến" đầy bất ngờ.