Tết Đoan Ngọ trên thế giới có gì khác ở Việt Nam?

Tết Đoan Ngọ trên thế giới có gì khác ở Việt Nam?

Văn hóa 12/06/2021, 20:30

Tết Đoan Ngọ trên thế giới sẽ diễn ra những hoạt động thú vị, thưởng thức những món ăn nào và có diệt sâu bọ như ở nước Việt ta?