Coca-Cola từ thiện nước khoáng 'bốc mùi tất thối', người dân Texas: 'Thà chết khát còn hơn!'

Coca-Cola từ thiện nước khoáng 'bốc mùi tất thối', người dân Texas: 'Thà chết khát còn hơn!'

Đời sống 23/02/2021, 12:08

Mặc dù được Coca-Cola hào phóng quyên góp nước khoáng nhưng người dân Texas thà rằng chết khát cũng không uống loại nước bốc mùi tất thối này.