Topic : tha thiêt

2h sáng, Trịnh Sảng lên MXH kể khổ, tha thiết cầu xin được quay trở lại showbiz

2h sáng, Trịnh Sảng lên MXH kể khổ, tha thiết cầu xin được quay trở lại showbiz

Ngôi sao 21/07/2021, 14:34

Trịnh Sảng hứa nhất định sẽ xem lại hành vi của bản thân, cố gắng mang đến cho mọi người những tác phẩm tốt hơn để đển đáp cho xã hội nếu được quay trở lại ngành giải trí.