Talkshow “Kỹ năng – Thái độ quyết định thành công”: Chìa khóa thành công cho người trẻ

Talkshow “Kỹ năng – Thái độ quyết định thành công”: Chìa khóa thành công cho người trẻ

Diễn đàn 28/05/2022, 19:59

Ngày 24/5, tại Hà Nội đã diễn ra buổi talkshow “Kỹ năng – Thái độ quyết định thành công”. Buổi talkshow đã chia sẻ nhiều kiến thức và cho thấy sự cần thiết của kỹ năng, thái độ đối với tương lai của một con người.