Thành tựu du lịch trong 10 năm qua ở tỉnh Ninh Thuận

Thành tựu du lịch trong 10 năm qua ở tỉnh Ninh Thuận

Thống kê 14/06/2021, 07:30

Trong một thập kỉ qua (xét từ giai đoạn 2011 - 2019), tỉnh Ninh Thuận đã đạt được những thành tựu đáng kể nào về du lịch?