Thật hư chuyện Tào Tháo nhẫn nại, bao dung trong chính sử

Đa số người cho rằng, Tào Tháo bất nhân, nhiều mưu mô xảo quyệt. Thế nhưng, trong các dữ liệu lịch sử lại chứng minh ông có phần đáng kính hơn thế.

Phần lớn chúng ta đều biết, hiểu phần nào về phẩm chất của Tào Tháo qua tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung.

Hình ảnh Tào Tháo trong phim 'Tân Tam Quốc' 2010

Hình ảnh Tào Tháo trong phim "Tân Tam Quốc" 2010

Tào Tháo là ai?

Tào Tháo (155 -15/3/220) là một nhà chính trị, nhà quân sự cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đã đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông được con trai truy tôn là Thái Tổ Vũ Hoàng đế.

Trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, tác giả xây dựng hình tượng Tào Tháo đầy mưu mô, quỷ quyệt, là kẻ có tài năng nhưng vô cùng hiểm độc, đa nghi đến mức trở thành hình mẫu cho câu "Đa nghi như Tào Tháo".

Sự thật về Tào Tháo không phải ai cũng biết

Theo các chính sử như “Nguỵ thư” hay “Tam Quốc chí” (Trần Thọ), người ta lại thấy hình ảnh Tào Tháo “cơ trí nhạy bén, ứng biến“, “tài võ hơn người, khó có thể hại, tinh thông sử sách, lại giỏi về binh pháp“.

Bên cạnh đó, phẩm chất tốt đẹp của ông còn được thể hiện qua lời nói với Lưu Bị trong một lần uống rượu dưới trăng: "Anh hùng trong thiên hạ thời này chỉ có sứ quân và Tháo này mà thôi“.

Chính sử Trung Quốc ghi nhận, Tào Tháo là một thiên tài về quân sự, một nhà chính trị gia với tầm nhìn, khả năng lãnh đạo tài tình, hơn người. Hình ảnh của ông được ví như bậc đại trượng phu đầy đủ bao dung và nhẫn nại.

Chuỗi sự việc nói lên con người thật của Tào Tháo

Năm 198, sau khi Tào Tháo bị Trương Mạc, Tốt Trạm phản bội ông không xử chết mà chỉ nói đúng một câu: “Tận hiếu thì khó có thể tận trung! Đây là người mà ta cần” và còn phong chức cho Tốt Trạm. Thậm chí, người ta luôn nghĩ ông xem Lưu Bị là kẻ thù. Tuy nhiên, khi những quân sư khuyên, thúc giục ông giết chết Lưu Bị thì Tào Tháo đáp: “Đây là thời chúng ta cần trọng nhân tài. Ta không thể giết một người để rồi đánh mất lòng tin của muôn dân trăm họ".

Đến năm 200, Tào Tháo giành chiến thắng trong cuộc chiến với Lưu Bị. Quan Vũ là em kết nghĩa của Lưu Bị phải đầu hàng. Tào Tháo không giết mà lại đối đãi vô cùng trọng hậu với Quan Vũ. Tào Tháo không chỉ mở tiệc liên tục mà còn tặng ngựa, phong tước hầu cho ông. Thế nhưng, về sau Quan Vũ vẫn lựa chọn rời bỏ, phản bội ông. Ấy thế mà Tào Tháo cũng không đuổi bắt hay giết mà lại để họ ra đi bình an.

Quan Vũ trên phim ảnh

Quan Vũ trên phim ảnh

Về sau, khi biết được tin Quan Vũ bị Đông Ngô xử trảm, Tào Tháo đau xót tột cùng khi nhận được đầu của Quan Vũ. Vì vậy, ông đã cho người tạc tượng nhân hình của Quan Vũ để chôn cất cùng. Qua những câu chuyện được sử sách ghi lại ở trên, chúng ta có thể nhận ra rằng, Tào Tháo tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim ông lại ấm nóng, rộng lượng, vị tha, bao dung.

Nhìn chung, nhân vật nào cũng có hai mặt. Người khôn ngoan sẽ chọn lọc những điểm hay, điểm sáng ở nhân vật đó để học hỏi thay vì chỉ trích, ích kỉ và chỉ chăm chăm vào những mặt tối của nhân vật ấy.

Bài liên quan