Topic : thâu tóm

Duy Phương tiết lộ ‘băng nhóm’ nghệ sĩ nắm giữ showbiz để ‘không ai lọt được’

Duy Phương tiết lộ ‘băng nhóm’ nghệ sĩ nắm giữ showbiz để ‘không ai lọt được’

Giải trí 15/06/2021, 11:35

Duy Phương từng chia sẻ: "Có những chương trình hiện nay không bao giờ có nghệ sĩ cũ hết. Tầng lớp đó cấu tạo nên thành băng nhóm, khiến không ai lọt được vào."