Thầy lang tống tiền nữ bệnh nhân bằng video nhạy cảm, yêu cầu 'ân ái' mỗi khi  bấm huyệt chữa bệnh

Thầy lang tống tiền nữ bệnh nhân bằng video nhạy cảm, yêu cầu 'ân ái' mỗi khi bấm huyệt chữa bệnh

Xã hội 05/03/2021, 09:29

Trong quá trình khám chữa, thầy lang yêu cầu chị Q mỗi lẫn bấm huyệt thì phải quan hệ tình dục với mình và được nữ bệnh nhân đồng ý.