Nữ danh hài khiến Giám đốc sáng tạo Thế vận hội Olympic phải từ chức là ai?

Nữ danh hài khiến Giám đốc sáng tạo Thế vận hội Olympic phải từ chức là ai?

Giải trí 19/03/2021, 10:26

Thông tin Giám đốc sáng tạo Thế vận hội Olympic Tokyo xin từ chức sau khi có lời lẽ xúc phạm tới nữ danh hài đình đám đang gây xôn xao.