Vietnam Airlines dự báo sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2023

Vietnam Airlines dự báo sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2023

Câu chuyện kinh doanh 15/10/2020, 13:59

Vietnam Airlines dự báo thị trường hàng không nội địa nước ta trong năm nay và sang năm phục hồi từng bước nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.