Tượng đài của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Hoa Kỳ

Tượng đài của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Hoa Kỳ

Văn hóa 02/08/2021, 11:16

Thiền sư Thích Nhất Hạnh được một số tờ báo lớn đánh giá là "nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây chỉ sau Đức Đạt Lai Lạt Ma.