Thông báo khẩn số 21 của Bộ Y tế về hàng loạt địa điểm và chuyến bay liên quan các ca nhiễm COVID-19

Thông báo khẩn số 21 của Bộ Y tế về hàng loạt địa điểm và chuyến bay liên quan các ca nhiễm COVID-19

Đời sống 01/08/2020, 21:03

Vào 20h tối 1/8, Bộ Y tế đã ra Thông báo khẩn số 21 đề nghị tất cả cá nhân đã đến những địa điểm sau tại Đà Nẵng, Quảng Nam cũng như trên một số chuyến bay liên quan đến ca nhiễm COVID-19 phải lập tức liên hệ y tế.