Ảnh CMND, thông tin cá nhân của hơn 10,000 người Việt bị hacker rao bán trên mạng

Ảnh CMND, thông tin cá nhân của hơn 10,000 người Việt bị hacker rao bán trên mạng

Đời sống 16/05/2021, 11:22

Các dữ liệu được hacker rao bán với giá 9.000 USD, khoảng 207 triệu đồng. Số tiền này phải được thanh toán bằng 1 trong 2 loại tiền ảo là Bitcoin (tương đương 0,2 BTC) hoặc Litecoin (LTC).