Ai Cập sắp chuyển sang thủ đô hành chính mới

Ai Cập sắp chuyển sang thủ đô hành chính mới

Du lịch Quốc tế 19/03/2021, 13:59

Dự kiến vào mùa hè này, Ai Cập sẽ chuyển sang thủ đô hành chính mới ở sa mạc phía đông Cairo.