Giải pháp thu hút khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam trong bối cảnh mới

Giải pháp thu hút khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam trong bối cảnh mới

Nghiên cứu 11/10/2021, 17:00

Mới đây, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức hội thảo “Nghiên cứu thị trường khách du lịch Tây Ban Nha, đề xuất giải pháp thu hút khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam trong bối cảnh mới”.